Kursy języka francuskiego dla dzieci w wieku 4-10 lat i młodzieży w wieku 11-15 lat - zajęcia stacjonarne.

FRANCUSKI

dla dzieci w wieku 4-6 lat

SALUT!

Językowa przygoda!
FRANCUSKI W DYNAMICZNEJ ZABAWIE!

Zajęcia
1 raz w tygodniu

45 minut
zajęć

Kameralne grupy
4-8 dzieci

Multisensorycznie:
wszystkimi zmysłami

FRANCUSKI W LOKOMOTYWIE TO:
  • Naturalny kontekst poprzez piosenki, rymowanki i historyjki.
  • Umiejętność rozumienia ze słuchu i prawidłowego reagowania na polecenia.
  • Komunikacja poprzez pracę w parach, gry zespołowe i rywalizację.
  • Naturalna, wewnętrzna motywacja do użycia języka, która w grupie rówieśniczej angażuje dziecko z pełną mocą.

FRANCUSKI

dla dzieci w wieku 7-10 lat

COMMENT VAS-TU?

Daj się pociągnąć za język!

FRANCUSKI

dla dzieci w wieku 11-15 lat

PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?

Kolej na Ciebie!