Kursy języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku 4-10 lat i młodzieży w wieku 11-15 lat - zajęcia stacjonarne.

HISZPAŃSKI

dla dzieci w wieku 4-6 lat

¡HOLA!

Obudź wyobraźnię językową!
HISZPAŃSKI W DYNAMICZNEJ ZABAWIE!

Zajęcia
1 raz w tygodniu

45 minut
zajęć

Kameralne grupy
4-8 dzieci

Multisensorycznie:
wszystkimi zmysłami

HISZPAŃSKI W LOKOMOTYWIE TO:
  • Naturalny kontekst poprzez piosenki, rymowanki i historyjki.
  • Umiejętność rozumienia ze słuchu i prawidłowego reagowania na polecenia.
  • Komunikacja poprzez pracę w parach, gry zespołowe i rywalizację.
  • Naturalna, wewnętrzna motywacja do użycia języka, która w grupie rówieśniczej angażuje dziecko z pełną mocą.

HISZPAŃSKI

dla dzieci w wieku 7-10 lat

¿CÓMO ESTÁS?

Językowa podróż w nieznane!

HISZPAŃSKI

dla dzieci w wieku 11-15 lat

¿HABLAS ESPAÑOL?

Hiszpańska kultura bez tajemnic!